Dobrze zaprojektowane z Leroy Merlin

Montaż żaluzji i rolet

0 Komentarze

NARZĘDZIA

Uwaga! W większości przypadków śruby mocujące są załączone do rolet i żaluzji.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY

ZDEJMOWANIE MIARY

A) Montaż wewnątrz wnęki okiennej

Szerokość żaluzji i rolety powinna być o 4 cm mniejsza od szerokości ościeżnicy okiennej (po 2 cm z każdej strony), zaś wysokość – może być taka sama jak wysokość ościeżnicy, dobrze jeśli jest mniejsza o 2 cm.

Żaluzję (lub roletę) należy zamontować odpowiednio wysoko, tak by złożona umożliwiała otworzenie okna.

B) Montaż na zewnątrz wnęki okiennej

Szerokość żaluzji (rolety) musi być większa o 20 cm od szerokości okna (po 10 cm z każdej strony), aby otrzymać dobre zacienienie.

Przed zamontowaniem żaluzji (rolety) należy upewnić się, czy po jej złożeniu możliwe będzie swobodne otwieranie okna.

Żaluzja (roleta) zamontowana w ten sposób lepiej zakrywa okno i pozwala dostosować stopień zaciemnienia do potrzeb użytkownika.

C) Montaż do ramy okna

Szerokość żaluzji (rolety) powinna być o 3 cm większa niż szerokość szyby (po 1,5 cm z każdej strony).

Żaluzja (roleta) powinna być tak zamocowana, by nie utrudniać dostępu do klamki.

D) Montaż do sufitu

Szerokość żaluzji (rolety) musi być większa o 20 cm od szerokości okna (po 10 cm z każdej strony), aby otrzymać dobre zaciemnienie.

Wysokość żaluzji (rolety) powinna być co najmniej równa z wysokością wnęki okiennej plus odległość do sufitu, dobrze jeśli jest większa o 10 cm.

MIEJSCA MONTAŻU

Rozmieszczenie punktów zamocowania:

Żaluzja pozioma (wenecka)

Uwaga! Uchwyt żaluzji jest uniwersalny, umożliwia trzy różne sposoby montażu.

Roleta

Żaluzje pionowe (wertikale)

Istnieją dwa rodzaje montażu:

Montaż do ściany: Montuje się ją przy użyciu wsporników. Żaluzja jest oddalona od okna, pokrywa ościeżnicę (A).

Montaż do sufitu: Żaluzję mocuje się bezpośrednio do sufitu.

Dzięki specjalnym haczykom, wertikale mogą być także mocowane ukośnie (maksymalny kąt nachylenia 45°).

 

MONTAŻ

Do montażu należy używać śrub i kołków odpowiednich do rodzaju ościeżnicy, ściany lub sufitu, do którego przymocowane będą żaluzje.

Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić, czy złożona żaluzja będzie umożliwiała swobodne otwieranie okna (odległość a).

Rozłożona żaluzja nie powinna utrudniać dostępu do klamki okna ani też zasłaniać mebli czy grzejnika (odległość b).

Żaluzja powinna być rozłożona równomiernie po obu stronach okna (odległość c).

Zaznaczyć miejsce montażu pierwszego bocznego wspornika.

 

 

Wywiercić otwór w ścianie, po czym umieścić w nim kołek odpowiedni do rodzaju materiału (beton, gips i in.), następnie wkręcić wspornik.

 

 

Za pomocą linijki i poziomnicy wyznaczyć miejsce montażu drugiego wspornika bocznego. Zamocować go w ten sam sposób.

Jeżeli żaluzje poziome są bardzo szerokie, należy zastosować dodatkowe wsporniki, które montuje się pomiędzy wspornikami bocznymi. Na opakowaniu żaluzji podana jest zalecana liczba dodatkowych wsporników (są one dołączone do żaluzji).

Należy zamontować jeden dodatkowy wspornik w odległości 10 cm od sznura żaluzji (jest to miejsce najbardziej narażone na działanie siły nacisku).

Jeżeli szerokość montowanych wertikali przekracza 1,5 metra, zamocować trzy klipsy podtrzymujące (cztery, jeżeli szerokość przekracza 2 m).

 

Założyć żaluzje na wspornikach.

Zamknąć lub zasunąć uchwyty mocujące.

 

RADY

- Aby uniknąć wiercenia otworów w oknach PCV można użyć specjalnych wsporników do okien PCV, do których przykręca się uchwyty żaluzji czy rolet.

- Jeśli żaluzję (roletę montujemy do ściany należy użyć wsporników dystansowych, ze względu na wystającą klamkę.

PRZYCINANIE ŻALUZJI

NARZĘDZIA DO PRZYCINANIA ŻALUZJI


ŻALUZJE POZIOME

Zwężanie

Położyć płasko złożoną żaluzję i zaznaczyć miejsce cięcia. Odcięte kawałki powinny być identyczne po obu stronach żaluzji.

Przyciąć drążek i szynę piłką do metalu. Pamiętać o osłonięciu lamelek.

By nie uszkodzić mechanizmu, należy zastosować się do wskazówek umieszczonych na opakowaniu, które dotyczą maksymalnych szerokości, dopuszczalnych do przycięcia.

Ciąć lamelki jedna po drugiej. Kształt przecinaka dostosowany jest do wypukłych lamelek.

UWAGA: Nie należy przycinać drewnianych żaluzji poziomych.

 

Skracanie

Wyjąć lamelki znajdujące się na dole żaluzji.

Aby wyjąć lamelki, należy rozwiązać supły na sznurkach.

 

Zdejmować lamelki ze sznurków aż do momentu otrzymania żądanej długości.

 

 

 

Wsunąć drążek obciążający w ostatni szczebel „drabinki”.

Odciąć wystające końce sznurka, zawiązać supły i założyć z powrotem wszystkie elementy żaluzji.

 

 

ROLETY

Przyciąć walec i drążek obciążający piłką do metalu.

 

Przyciąć materiał nożyczkami. Jeżeli na rolecie jest wzór, należy pamiętać o przycięciu takich samych odcinków po lewej i prawej stronie.

Przymocować materiał do taśmy dwustronnie klejącej, umieszczonej na walcu.

(Podczas użytkowania należy uważać, aby rolety nie rozwijać do samego końca: niewielka ilość tkaniny powinna być zawsze owinięta wokół walca).

WERTIKALE

Pasy przyciąć nożyczkami do wymaganej długości, zachowując odpowiedni zapas, według wskazówek umieszczonych na opakowaniu.

 

Szynę prowadzącą uciąć piłą do metalu.

 

 

 

DODATKOWE RADY

Należy unikać montowania winylowych żaluzji i rolet zacieniających na oknach wystawionych na intensywne działanie promieni słonecznych. Żaluzje aluminiowe są dużo bardziej wytrzymałe na działanie ciepła.

Istnieją także specjalne rolety do okien dachowych, gotowe do różnych typów okien (z możliwością zwężania) lub na miarę.

W pomieszczeniach bardzo nasłonecznionych praktyczne są rolety zaciemniające – ze specjalnej, impregnowanej tkaniny, które nie przepuszczają światła.

CZYSZCZENIE

Większość rolet materiałowych nie można prać w wodzie, chyba że wskazano inaczej na opakowaniu. Czyszczenie odbywa się za pomocą wilgotnej szmatki, po uprzednim odkurzeniu.

Żaluzje czyści się specjalnymi szczotkami „palczastymi” do czyszczenia lamelek. Ale najlepszy sposób to zdjąć żaluzje z okna i zanurzyć np. w wannie z łagodnym detergentem.

Powrót do listy porad

Dodaj komentarz

Dodaj swój komentarz